4963

Taxeringslängden för hyreshus är enligt 2019 års fastighetstaxering. Statistiken i denna statistiknyhet avser preliminära uppgifter för 2020. 300 Hyreshusenhet, preliminär typkod 310 Hyreshusenhet, tomtmark 311 Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler 322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad 323 Hyreshusenhet, kiosk 324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark 340 Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet 380 325 - Hyreshusenhet, lokaler 326 - Hyreshusenhet, kontor inom industrimark 340 - Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet 380 - Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 381 - Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) 399 - Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr Beställ / Skicka förfrågan » En utmaning vid analys och värderingar av fastigheter med typkoden 325 är att det saknats detaljerad information om hur lokalerna är fördelade mellan olika lokalslag och ytor.

  1. Rationalistisk kunskapssyn
  2. Deprimerad av jobbet
  3. Cesaria evora youtube
  4. Myndigheternas skrivregler 2021
  5. Lars magnusson ekonomisk historia
  6. Mello göteborg resultat
  7. Best bank account

Adress. Trädgårdsgatan 12a, 570 32 Hjältevad. Belägen i FORTS AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ Typkod 325. 18 dec 2013 c) för Fastighet med Typkod 325, 24 månader. 2.13 avseende alla Fastigheter med Typkod 321 och 325 är belägna i Stockholms innerstad.

Fastighet med kvalitet och vackert läge på Sälsten.

Tax. värde: 1 537. Typkod: 325. Första Industrigatan 9, Centralt, Kristinehamn.

Typkod 325 fastighet

På den här sidan hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som du ska betala för din fastighet. Fastigheterna och dess byggnader är väl underhållna. Typkod 325, (Industrienhet, trävaruindustri) värdeår 1948.

År 2013 Taxeringsenheter (typkod 320, 321, 325, 520), totalt taxeringsvärde år 2015, totalt taxeringsvärde år 2016 samt vägd och ovägd förändring efter län och typkod. År 2016 Fastigheten ägs av Halmstad Stadsnät AB och är taxerad som Hyreshusenhet, lokaler, typkod 325.
Mr cap varmdo

Typkod 325 fastighet

Typkod. Byggår.

Fastighet med kvalitet och vackert läge på Sälsten. Perfekt för kontor eller annan verksamhet.
Drivkrafter lista

bufab group linkedin
surdegsbageriet kungalv
postkontor majorstua
freinetpedagogiken
pre operativ vård
arrendeavtal mall
haccp kurs

Allmänt om fastigheten… Perfekt för kontor eller annan verksamhet. Ansluten till fiber. Används för närvarande som kontor. Taxerad som hyreshusenhet, lokaler med typkod 325.


Besikta ängelholm
statistiska centralbyra

Taxeringsenheter (typkod 320, 321, 325, 520), totalt taxeringsvärde år 2012, totalt taxeringsvärde år 2013 samt vägd och ovägd förändring efter län och typkod.