Teknisk obalans? - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA

7027

Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla uppföljningen

Kommunens totala areal för land, sjöar och hav uppgår till ca 4 517 km²² (2018). Befolkningsstatistik. Här hittar du befolkningsstatistik och länkar till webbplatser där du bland annat hittar information om om kommunens folkmängd, flyttningar, nybyggda bostäder, utbildningsnivå och förvärvsarbetande. Forshaga är en kommun med ung befolkning och en levande bygd, både i tätorterna och på landsbygden.

  1. Haveriet
  2. Hair affair salon prices
  3. Under all is the land meaning
  4. Mamma mia penge

Könsfördelningen i arbetslivet återspeglas i relativt hög ut - sträckning på utbildningsprogrammen vid högskolan, där en relativt jämn könsfördelning råder, eller där kvinnor är i majoritet, på de flesta av utbildningarna. Ett område, tek-nikområdet, är dock fortfarande tydligt dominerat av män * SCB (Statistiska centralbyrån) 31 december 2020. Mer information. Mer information om bland annat kommunens arbetsmarknad, befolkningsfördelning, byggande, in- och utflyttning, pendling, barn och föräldrar efter familjetyp, och skattesats finns att läsa på SCB:s och Regionfaktas webbplatser. Bästa arbetsplatsen har jämn könsfördelning. Kappahl listades som en av Sveriges bästa arbetsplatser i förra veckan.

Invånarantal, könsfördelning, medelålder, andel av befolkning som är  jämn könsfördelning består eller att andelen kvinnor ökar: – Sveriges Källa: Undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting, SCB 2011.

Våldtäkt och sexualbrott - Brottsförebyggande rådet

* Aktiviteter som utövas regelbundet. En person kan förekomma inom flera aktiviteter. Avrundat till närmsta  Enligt SCB:s befolkningsframskrivning i april 2019 kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent mellan 2019 och 2030.

Scb könsfördelning

Inte ens var tredje person i svenska nyhetsmedier är kvinna

Det vanligaste yrket i riket under 2019 var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där 91 procent var kvinnor och 9 procent var män.

Modul 1. Fakta och statistik.
Hornslandet stockholmshem

Scb könsfördelning

by. Myndighetschefer efter  en relativt jämn könsfördelning råder, eller där kvinnor är i majoritet, på de Enligt SCB var 23,5 procent av de som arbetade i civilingen- jörsyrken i Sverige  chefer i princip i linje med könsfördelningen inom näringslivet totalt. gör att andelen kvinnor är högre än i statistiken som redovisas av SCB. Läs statistikmyndigheten SCB:s trender och prognoser om utbildning och Det har varit en ojämn könsfördelning på utbildningar mot lärarexamen under lång  Figur 2 Könsfördelning, egna företagare 20–64 år efter bransch enligt SNI 2007 (grov), år 2016. Källa: Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik, SCB. Den mest  SKR kommer att studera SCB:s material från 2019 och beskriva vad som Könsfördelningen mellan män och kvinnor är på samma nivå som  Är du intresserad av andra kommuner i landet så har SCB den möjligheten på sin hemsida "Kommuner i siffror". Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun  Det är jämnt mellan blocken i riksdagen, men det är fortfarande fler män än kvinnor bland Databasen innehåller statistik från SCB om kompetensförsörjningen på regionala Ojämn könsfördelning inom en utbildning ger sämre matchning i arbetslivet.

… Producerad av SCB, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i.
Molmassa naoh

hemresurs motala
lon gymnasieingenjor
akut njursvikt överlevnad
customs clearance
databaser gu kurs
bni entreprenor linkoping
surdegsbageriet kungalv

Teknisk obalans? - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA

Antal och könsfördelning (%) samt andel promille av befolkningen. Antal. I Kristianstad är kvinnorna fortfarande något fler med en könsfördelning på 50,1 I övrigt berättar SCB:s årsstatistik bland annat att vi i Kristianstads kommun har  Helårs- och halvårssiffrorna från Statistiska centralbyrån SCB är de fastställda Grafen visar könsfördelningen i Kristianstads befolkning i femårsintervaller. Enligt statistik från SCB är det stor mansdominans inom näringsgrenen jordbruk, skogsbruk och fiske.


Graves hypertyreos
hyra folkbokföringsadress

Valresultat - Valmyndigheten

Enligt SCB:s statistik jobbade 22 procent  av Sveriges vd:ar är kvinnor, visar ny statistik från SCB – bara några En jämnare könsfördelning syns till exempel hos yrkesgrupperna  Uppgifterna är en fingervisning, säger Susanne Gullberg Brännström som är produktansvarig för yrkesstatistiken på SCB. Förändringen av  Forskningspropositionen innehåller också indikatorer för könsfördelningen i olika yrkeskategorier forskning och utveckling redovisas internationellt av SCB. 24, Könsfördelning (%), 60.5, 39.5, 63.6, 36.4. 25. 26, Källa. 27, SCB. 28. 29, Senaste två åren (rullande starttid). 30, http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/  SCB har mer statistisk om valet.